Reparasjon

Hovedsiden » Reparasjon

Rask reparasjon

Vi hjelper deg når uhellet er ute. Et instrument som blir skadet eller ikke fungerer, er kostbart for deg. Når arbeidet ditt forsinkes er det viktig at du får utført service i nærheten av der du er. Vi har et stort lager med reservedeler slik at vi kan unngå å sende instrumentene inn til leverandøren.

Årlig kontroll

Vi utfører årlig kalibrering og kontroll på oppmålingsutstyret ditt. Du er selv ansvarlig at ditt utstyr er i korrekt tilstand for å utføre ditt arbeid på byggeplassen. Optec AS har et vel utbygd verksted, med kalibreringsutstyr i henhold til spesifikasjoner fra leverandørene.

Utlån av instrumenter

Vi tilbyr utlån av instrumenter, så fremt det er mulig, når du har instrumentet ditt på service og du trenger det mest for å utføre ditt arbeid.